یوز وب

کاشت باقلا

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۱:۵۱
کاشت باقلا
اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته،ماده خشک و عملکرد غلاف سبز باقلا در گرگان
تأثیر تاریخ کاشت و وزن بذر بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا سبز.
(روش کاشت باقلا در گلدان) روش کاشت باقلا در گلدان... مطالب مربوط به : روش کاشت باقلا در گلدان
در کاشت باقلا قبل از کاشت بذر، زمین را آبیاری کرده و بعد بذر را می کارند.
– پشتیبانی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان / در مهندسی کشاورزی - دامپروری / توسط user7 متن کامل پایان نامه مقطع...
صفحه اصلی فوت و فن طریقه کاشت باقلا سبز... سبزیکاری در منزل ، طریقه کاشت باقلا سبز ، سبزیکاری در سطح کم ، کاشت باقلا ، موطن باقلا ، گیاهشناسی باقلا ، باقلا سبز

خوش آمدید

بستن