یوز وب

هنوز هم می توان برجام را نجات داد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۲:۱۸
هنوز هم می توان برجام را نجات داد
*تناقضات صحبتهای آقای صالحی که چند هفته قبل گفته بود: «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد»[۴] حکایت از حقایق بسیاری دارد...
جای خالی «دغدغه معیشت»/ صالحی: هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد
«هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد»[۲]
*اشاره آقای صالحی به این عبارت که  «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد» ، حاوی معانی لاحقی است که تأمل در آنها حقایق زیادی را آشکار می‌کند.
/ صالحی: هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد
برجام را پاره کند. آن زمان خواهید فهمید... *تناقضات صحبتهای آقای صالحی که چند هفته قبل گفته بود: «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد» حکایت از حقایق بسیاری دارد...

خوش آمدید

بستن