یوز وب

*تناقضات صحبتهای آقای صالحی که چند هفته قبل گفته بود: «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد»[۴] حکایت از حقایق بسیاری دارد...
جای خالی «دغدغه معیشت»/ صالحی: هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد
«هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد»[۲]

صالحی: هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد

*اشاره آقای صالحی به این عبارت که  «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد» ، حاوی معانی لاحقی است که تأمل در آنها حقایق زیادی را آشکار می‌کند.

نمودار/ کاهش قیمت طلا - مشرق نیوز

/ صالحی: هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد
برجام را پاره کند. آن زمان خواهید فهمید... *تناقضات صحبتهای آقای صالحی که چند هفته قبل گفته بود: «هنوز هم می‌توان برجام را از شکست نجات داد» حکایت از حقایق بسیاری دارد...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: یوز وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com