یوز وب

golbon: بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود. بیخودی حرص زدیم، سهممان کم نشود. ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم. ما بهم بد کردیم، ما بهم بد گفتیم. ما حقیقتها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم. روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم، از شما میپرسم، ما که را گول زدیم؟

golbon: بیخودی پرسه زدیم، صبحمان شب بشود.

بیخودی پرسه زدیم ...

بیخودی پرسه زدیم ... 11:26 - 23 اسفند 1391 بيخودي پرسه زديم،صبحمان شب بشود،بيخودي حرص زديم،سهممان کم نشود، ما خدا را با خود، سر دعوا برديم،و قسم ها خورديم، ما به هم بد کرديم، ما...

maziyar: بیخودی پرسه زدیم. صبحمان شب بشود . بیخودی حرص زدیم . سهممان کم نشود. ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم . ما به هم بد کردیم . ما به هم بد گفتیم . ما حقیقت ها را زیر پا له کردیم و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم. روی هر حادثه ای حرفی از عشق زدیم . از شما میپرسم ما که را گول زدیم؟

maziyar: بیخودی پرسه زدیم.
 ·  Terms  ·  Maps Terms Start a hangout Honam Farsmanesh Honam Farsmanesh Shared publicly  -  2015-06-27   #بيخودی پرسه زديم صبحمان شب بشود بيخودی حرص زديم سهممان کم...
 ·  Terms  ·  Maps Terms Start a hangout mostafa s mostafa s Shared publicly  -  2015-11-02   بيخودي پرسه زديم صبحمان شب بشود بيخودي حرص زديم سهممان كم نشود ما خدا را...

بیخودی پرسه زدیم ،صبحمان شب بشود بیخودی حرص زدیم ، سهممان کم نشود ما خدا را با…

بیخودی پرسه زدیم ،صبحمان شب بشود
تاريخ انتشار : 16 تير 1393 ساعت 07:58:26 چاپ مطلب نظرات شما راجع به این مطلب بيخودي پرسه زديم،   بيخودي پرسه زديم،  ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: یوز وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com