یوز وب

قاتل: گفت این بار چنان به زندانت می اندازم که بیرون نیایی؛ از روی خشم 7 ضربه چاقو به او زدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۲:۱۷
قاتل: گفت این بار چنان به زندانت می اندازم که بیرون نیایی؛ از روی خشم 7 ضربه چاقو به او زدم
که بیرون نیایی، ازروی خشم ۷ضربه چاقو به او زدم روزنامه جمهوری‌اسلامی: سفر مرتضوی به خطه سرسبز شمال بعدازحکم بازداشت یعنی که او به‌ ریش همه می‌خندد قیمت‌گذاری نجومی برخی...

خوش آمدید

بستن