یوز وب

کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است | آفتاب

31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.

کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است - ایسنا

31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... آشنا: اگر بن سلمان عاقلانه محاسبه کند، درمی‌یابد که کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است / به جای اینکه ١٠-١٥ سال برای مقابله صرف کنید ١٠-١٥ روز ... با ایران، نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمی یابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه تر است.

توصیه آشنا به بن سلمان: کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است

31 مارس 2018 ... توصیه آشنا به بن سلمان: کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است. مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است. به گزارش ایسناف حسام الدین آشنا با اشاره به آخرین گستاخی بن‌سلمان، ولیعهد ...

حسام الدین آشنا: کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است - مگیتو

31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.

توصیه آشنا به بن سلمان: کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است

31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: یوز وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com