کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۲:۱۲
کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... آشنا: اگر بن سلمان عاقلانه محاسبه کند، درمی‌یابد که کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است / به جای اینکه ١٠-١٥ سال برای مقابله صرف کنید ١٠-١٥ روز ... با ایران، نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمی یابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه تر است.
31 مارس 2018 ... توصیه آشنا به بن سلمان: کنار آمدن با ایران به صرفه‌تر و محترمانه‌تر است. مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است. به گزارش ایسناف حسام الدین آشنا با اشاره به آخرین گستاخی بن‌سلمان، ولیعهد ...
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.
31 مارس 2018 ... مشاور رییس‌جمهور نوشت: اگر بن سلمان بعد از شنیدن سخنان اخیر ترامپ عاقلانه محاسبه کند، خودش هم درمیابد که کنار آمدن با ایران به صرفه تر و محترمانه‌تر است.

خوش آمدید

بستن