امکان ایجاد 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۱:۰۲:۱۳
امکان ایجاد 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی
1 روز پیش ... کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می تواند ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند ... روی آن ایجاد می‌کنند و از نفت خام ارزش افزوده ایجاد کردند و اگر ارزش افزوده 12 برابری نفت خام در داخل کشور ایجاد می‌شد، حدوداً 5 میلیون شغل می‌توانست ایجاد کند.
1 روز پیش ... امکان ایجاد 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی. اقتصاد بازارکار - تسنیم نوشت: کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می تواند 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند گفت: سالیانه حدود 80هزار میلیارد تومان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود ...
1 روز پیش ... فصل اقتصاد - کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می تواند 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند گفت: سالیانه حدود 80هزار javascript:Publish()میلیارد تومان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود. آرمان حاجیان فر، استاد دانشگاه اقتصاد ، درباره ...
1 روز پیش ... کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می‌تواند 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند گفت: سالیانه حدود 80هزار میلیارد تومان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
2 روز پیش ... ظرفیت 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی و ارزش افزوده نفت ... یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل زنجیره های تولید و خلق ارزش و خوشه های تولیدی را در حمایت از کالای ایرانی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد که با بسیج همه امکانات و وفاق ملی و ترجیح خیر جمعی بر منافع فردی و بخشی در سالجاری در ...
1 روز پیش ... امکان ایجاد 5 میلیون شغل با حمایت از کالای ایرانی. اقتصاد ایران: کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می تواند 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کند گفت: سالیانه حدود 80هزار میلیارد تومان کالا به صورت قاچاق وارد کشور می شود. ... ادامه خبر.
1 روز پیش ... کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می تواند ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند ... روی آن ایجاد می‌کنند و از نفت خام ارزش افزوده ایجاد کردند و اگر ارزش افزوده 12 برابری نفت خام در داخل کشور ایجاد می‌شد، حدوداً 5 میلیون شغل می‌توانست ایجاد کند.

خوش آمدید

بستن