یوز وب

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه شان انتخاب کنند ...

1 روز پیش ... مهم ترین رویدادهای تلویزیون در یک سال گذشته/رسانه ملی با چه چیزهایی محک خورد؟ ... پنجشنبه 7 دی اعتراض و تجمعی بزرگ در مشهد مقدس به راه افتاد. بهانه اصلی ماجرا اعتراض کسانی بود که سرمایه شان را در موسسات اعتباری و مورد ضمانت رسمی بانک مرکزی از دست داده بودند. تجمع مردم مشهد نسبت به اوضاع موسسه های ...

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری انتخاب کنند | اکثریت - ریشه

1 روز پیش ... اکثریت جدایی طلب پارلمان کاتالونیا در جریان رای گیری نتوانستند رهبر جدیدی برای منطقه شان انتخاب کنند. - ': خرØ.

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه شان انتخاب کنند ...

1 روز پیش ... اکثریت جدایی طلب پارلمان کاتالونیا در جریان رای گیری نتوانستند رهبر جدیدی برای منطقه شان انتخاب کنند. -کلید وا.

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه‌شان انتخاب کنند

1 روز پیش ... اکثریت جدایی طلب پارلمان کاتالونیا در جریان رای‌گیری نتوانستند رهبر جدیدی برای منطقه‌شان انتخاب کنند.

رای‌گیری برای تعیین رئیس منطقه کاتالونیا، باز هم به تعویق افتاد ...

19 ساعت قبل ... با اعلام رئیس پارلمان کاتالونیا، رای‌گیری در پارلمان برای تعیین رئیس این منطقه اسپانیا برای یک بار دیگر به تعویق افتاد چرا که نامزد این پست به دلیل ... صدور حکم بازداشت رهبر سابق کاتالونیا در دادگاه اسپانیا 8 ساعت پیش عصرایران · جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه‌شان انتخاب کنند 1 ...

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه شان انتخاب کنند ...

1 روز پیش ... اکثریت جدایی طلب پارلمان کاتالونیا در جریان رای گیری نتوانستند رهبر جدیدی برای منطقه شان انتخاب کنند. - به گزاØ.

جدایی طلبان کاتالونیا نتوانستند رهبری برای منطقه‌شان انتخاب کنند ...

1 روز پیش ... اکثریت جدایی طلب پارلمان کاتالونیا در جریان رای‌گیری نتوانستند رهبر جدیدی برای منطقه‌شان انتخاب کنند.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: یوز وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن